Tannimplantater

Permanente tenner

Dersom man mangler tenner kan disse erstattes ved avtagbare proteser, fast protetikk i form av broer, eller implantater. De eldste av oss vil kanskje ha lest mange historier om mislykkede implantatbehandlinger fra implantatbehandlingens spede begynnelse.Langtidsundersøkelser av de implantatene man har benyttet de siste 20 år,titanskruer, viser imidlertid ca 90% vellykkethet over en 10 års varighet, med noe bedre prognose i underkjeven enn overkjeven pga av at benet er fastere i underkjeven enn overkjeven. Titanskruene blir operert inn i kjevebenet som erstatning for manglende tannrøtter. Bentilhelingen etter operasjonen og skruenes utforming og overflate gjør at skruene etter en tid ”gror” fast ibenet (osseointegrasjon). Denne tilhelingsfasen er nødvendig før overkonstruksjonen i form av krone, bro eller protese kan lages.

Tannløse kjever

Implantater kan benyttes for å gi ekstra feste til avtagbare proteser. Man opererer inn 2-3 skruer hvorpå man monterer trykknappfester som holder protesen på plass.
Pasienter med tannløse kjever kan også få fast protetikk i form av hele broer som festes til implantater. Forutsetningen er at det er godt nok ben i kjevekammen slik at man kan få satt inn et nødvendig antall titanskruer som feste for broen.

Delvis tannløse kjever

Pasienter med delvis tannløse kjever kan få erstattet sine manglende tenner med kroner og broer festet på implantater. Broer kan i spesielle tilfelle også lages mellom egne tenner og implantater.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt godt egnet ved tap av enkelttenner i tannsett hvor nabotennene er intakte. Man unngår da å utsette nabotennene for den kraftige beslipningen som må til for å kunne erstatte tannen med en bro. En slik kraftig beslipning av intakte tenner er en meget stor belastning for tennene og kan føre til forandringer i nerven som kan medføre behov for senere rotfylling.

Forberedelser til implantatbehandling

Det er meget viktig med en inngående konsultasjon både hos kirurg og protetiker som samarbeider om et eventuelt behandlingsforslag. I tillegg tilklinisk undersøkelse er en nøyaktig røntgen-undersøkelse nødvendig da kjevebenet må ha en viss dimensjon og tetthet for at man skal kunne settei nn titanskruene. Enkelte sykdommer og visse andre forhold som spesielle bittformer, sterk tannslitasje og røyking kan utelukke eller vanskeliggjør en behandling eller gjør prognosen for implantatbehandling usikker

Implantatoperasjon

Innsetingen av titanskruene skjer i lokalbedøvelse. Tannkjøttet brettes til side og det bores hull i kjevebenet som skruene settes ned i før man syr tannkjøttet tilbake overskruene. Tilhelingsfasen vil kunne variere fra pasient til pasient før overkonstruksjonen i form av krone, bro eller avtagbar protese kan lages, altfra 2- 6mnd. Implantatbehandling er altså en meget tidkrevende behandling.

Komplikasjoner

Tekniske
- kronenes levetid
- skrueløsning
Biologiske
- early loss
- periimplantitt, mucositt

 

Send oss en beskjed

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright: Tannlege Erikssen 2019
Utviklet av: Annec Design