Tannfyllinger

Dersom man har hull i tennene som krever behandling, legges en tannfylling. Man benytter i dag ulike typer tannfyllingsmaterialer som kompositt, glassionomer, porselen (keram) og gull. Det er i dag ikke lov i Norge å bruke amalgam som tannfyllingsmateriale.

Direkte teknikk

Den vanligste og enkleste form for fyllingsterapi er direkte teknikk og dette innebærer preparering (borring i tannen) og fylling i samme seanse

Kompositt

Tannfarget fyllingsmateriale, kompositt, består i dag av knuste glasspartikler i nanostørrelse som holdes sammen ved en plastfase. Fyllingene festes til tannen ved at emalje og tannben etses og via en flytende plastfase, bonding, binder seg mekanisk til tannen og kjemisk til fyllingsmaterialet.  Kompositt er det vanligste fyllingsmaterialet og ble laget for å erstatte amalgam. De første komposittene hadde store mangler som gjorde at fyllingene krympet, var vanskelige å få glatte, og ble raskt misfarget pga store glasspartikler og mye plast. Utviklingen fra de første produktene som kom på markedet til dagens har vært enorm, og i dag kan komposittfyllinger trygt brukes til å erstatte både små og store defekter i tannkronen. Det er likevel meget viktig med nøye renhold langs fyllingskantene for å unngå nye hull i fyllingskantene

Glassionomer

Glassionomersement er et svakere materiale og benyttes i melketenner og i ikke hardt belastede fyllinger i permanente tenner. Det er raskt og enkelt å bruke, særlig med utålmodige barn eller nervøse pasienter. Høy fluoravgivning beskytter mot nye hull under fyllingen.

Indirekte teknikk

I større restaureringer der kompositt ikke er aktuelt benytter man indirekte teknikk. Restaureringene lages utenfor munnhulen (hos en tanntekniker) etter en avstøpning av prepareringen og lages av enten gull eller keram, avhengig av tyggetrykk og estetikk.

Gullinnlegg (gullfylling)

Gullinnlegg egner seg godt for store restaureringer, og særlig hos pasienter som har et meget kraftig bitt. Denne behandlingen krever to seanser. I første seanse sliper tannlegen til tannen og tar avtrykk som sendes til en tanntekniker som fremstiller gullinnlegget. Tannklinikken mottar gullinnlegget etter en viss tid og tannlegen limer/sementerer innlegget fast til tannen. Gullinnlegg er et sterkt og godt fyllingsmateriale med lang levetid selv om renholdet selvfølgelig også har stor betydning for varigheten.

Porselensinnlegg

Fremgangsmåten for fremstiling av porselensinnlegg er den samme som for gullinnlegg. Tannlegen tar avtrykk av den preparerte tannen og tar ut en farge som passer til resttannsettet. Tannteknikeren fremstiller keraminnlegget som sementeres med en komposittsement etter etsing av tannen.

Send oss en beskjed

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright: Tannlege Erikssen 2019
Utviklet av: Annec Design