Kroner

Det vil være nødvendig å lage en krone på en tann når den er såpass mye ødelagt at det ikke er mulig å erstatte den manglende tannsubstansen med en fylling, men det kan også være mange andre årsaker til at man velger å lage en krone på en tann.

Kroner kan benyttes til å stabilisere en rotfylt tann for å hindre at den skal frakturere.

Kroner kan også benyttes for å korrigere uønsket tannstilling, til å kamuflere misfargete tenner, for å bygge opp igjen nedslitte tenner osv.

Dersom tannen er rotfylt og det er lite gjenværende tannsubstans kan det være nødvendig å bygge opp igjen tannen med en stift eller stiftkonus. Disse vil forbedre holdet for kronen, men stiften vil kunne svekke roten og øke faren for rotfraktur.

Tannlegen vil kunne velge forskjellige materialer å fremstille kronene i avhenging av hva man ønsker å oppnå med kronen.

De mest vanlige kronematerialene er:

Rene porselenskroner

De rene porselenskronene er de mest estetiske og brukes gjerne i de mest synlige områdene.

Rene gullkroner

Rene gullkroner brukes gjerne i tannsett med stor slitasje da porselen kan frakturere i bitt hvor slitasjen er stor og dette vil kunne redusere kronenes levetid.

Metallbundet porselen

Det mest vanlige som er kroner bestående av en gullkjerne hvor man brenner porselen utenpå slik at de får et tannfarget utseende.

Send oss en beskjed

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright: Tannlege Erikssen 2019
Utviklet av: Annec Design