Rotfylling

En rotfylling er nødvendig å gjøre på tenner hvor nerven er betent eller infisert. Dette kan for eksempel skje på grunn av dypehull, fyllinger, påleiring av ben inni nervekammeret slik at blodforsyningen til nerven hindres, slag mot tannen, tanngnissing eller andre påkjenninger.

Symptomer

Man kan oppleve forskjellige symptomer når tannen trenger en rotfylling. Ved en vital betent nerve vil man ofte oppleve ubehag ved varm eller kald påvirkning. Dette ubehaget kan komme og gå over en lengre periode. Smertene kan flytte seg mellomkjevehalvdelene og oppover mot tinningen, og det kan være vanskelig å lokalisere til en enkelt tann. Smertene vil gjerne etter en stund gå over tilkraftig tannverk. Dersom nerven allerede er død og en infeksjon har utviklet seg i nervehulen og rundt rotspissen vil tannen oftest bli øm å tygge på og føles for høy. Noen ganger, særlig etter slag, vil man kunne se fargeforandringer på tannen. Man får ikke alltid symptomer selv om tannen trenger en rotfylling. Det kan også oppdages forandringer på røntgenbilde som indikerer at tannen er infisert og må rotfylles.

Behandling

En rotfylling innebærer at nerven fjernes og at rotkanalen deretter fylles med et rotfyllingsmateriale. For å utføre en rotfylling må man først bore seg gjennom tannkronen inn til nervekammeret. Deretter bruker vi spesialinstrumenter for å rense ut rotkanalene grundig og det skylles grundig med antibakteriell væske.Dersom tannen rotfylles pga en infeksjon må man gå en stund med et bakteriedrepende innlegg i de rensede rotkanalene før rotfyllingen kan gjøres ferdig. Etter endt rotbehandling må tannkronen repareres med en fylling eller en krone. Rotfyllinger en behandling som krever nøyaktighet og tid. En tann har fra en til fire rotkanaler, og det er mer tidkrevende og kostbart jo flere kanaler tannen har.

I det mest akuttestadiet hvor nerven er betent kan det være vanskelig å få lokalbedøvelsen til å virke, men i de fleste tilfellene hvor nerven er levende vil lokalbedøvelse være tilstrekkelig til at behandlingen kan utføres helt smertefritt. Dersom nerven er død behøves ingen lokalbedøvelse.

Rotkanalene kan ha meget varierende utforming, og selv om behandlingen utføres med den største nøyaktighet, kan det oppstå komplikasjoner. Komplikasjoner som kan oppstå er for eksempel oppblussing av infeksjonen, fraktur av instrument i rotkanalen og fraktur av tannen. Det er viktig å kontrollere rotfyllinger etter at de er utført, og dette gjøres ved røntgen kontroll en gang i året. Rotfylte tenner blir sprøere enn ikke rotfylte (vitale) tenner, og de mister også noe av evnentil å si hvor hardt man biter på tannen. Begge disse faktorene gjør at rotfyltetenner har lettere for å sprekke (frakturere), og ofte kan det være en fordel å lage en krone på en rotfylt tann.

Send oss en beskjed

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright: Tannlege Erikssen 2019
Utviklet av: Annec Design